Prijzen

Abonnementsgelden
Het is alleen mogelijk om uw abonnementsgeld (lesgeld) te betalen per automatische incasso. Hiervoor geeft u bij inschrijving van de zwemlessen een ‘Machtiging automatische incasso’ af. Bij het incidenteel missen van een zwemles bieden wij de service een inhaalles te reserveren. Let wel, deze inhaalles heeft geen geldelijke waarde en kan dus ook niet als lesgeldbetaling worden ingezet.

Wenzwemmen, Proefzwemmen en Afzwemmen
De betaling voor het wenzwemmen, proefzwemmen en afzwemmen vindt afzonderlijk plaats en zijn dus niet bij het abonnementsgeld inbegrepen. De bedragen hiervoor worden via een eenmalige automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

Zodra er lessen gevolgd worden, wordt het lesgeld vooraf bij u geïncasseerd. Bij het niet nakomen van uw verplichtingen doordat een automatische incasso wordt geweigerd, wordt er contact met u opgenomen. Indien de verplichting niet binnen 7 dagen wordt betaald, wordt er een herinnering toegestuurd. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht.
 
Restitutie van lesgelden (inhaaltegoed)
Op geen enkele manier kan lesgeld worden verrekend en teruggestort.
Dit geldt ook voor het opgebouwde inhaaltegoed wat ontstaat door het afmelden van lessen. U dient dit tegoed tijdig in te plannen als inhaalles!

Zwemlessen

Les

Wat voor les

Prijs

* ABC Zwemmen/Zwemvaardigheidszwemmen

Per les van 45 minuten

€ 15,00

Privé-les

Per les van 30 minuten

€ 38,50

Privé-les voor Volwassenen

Per les van 30 minuten

€ 38,50

** Zwemles voor Volwassenen

Per les van  45 minuten

€ 21,50

** Zwemles voor kinderen met max. 4 kinderen.

In dit groepje zitten max. 4 kinderen evt. aangevuld met 1 inhaal kind.

2-4 Kinderen per groep. Per les van 45 minuten

€ 21,50

* Het maandbedrag van € 65,00 zal rond de 23e vooraf van de nieuwe lesmaand geïncasseerd gaan worden.

** Het maandbedrag van € 93,17 zal rond de 23e vooraf van de nieuwe lesmaand geïncasseerd gaan worden.

Pakketten

Voor een diplomapakket AB of ABC betaald u 1 bedrag voor ongeacht het aantal lessen wat uw kind nodig heeft voor deze diploma’s.
Maar er zijn wel wat voorwaarden hieraan verbonden! Zie hieronder.
 
Voorwaarden van de AB diplomapakket en ABC diplomapakket:

Wel wordt er verwacht dat uw kind minimaal 85% van de lessen aanwezig zal zijn. Dit houdt in: per jaar mag uw kind 8 lessen missen! (Mits hij/zij voor langere tijd ziek wordt of door onvoorziene omstandigheden, dan kan in overleg hiervan afgeweken worden.) Wanneer er meer dan 8 lessen worden gemist, zal daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht!

Daarnaast is een diplomapakket max. 2 jaar geldig bij een AB pakket en max. 2.5 jaar geldig bij een ABC pakket.
Na 2 of 2.5 jaar worden de lessen als extra losse lessen gerekend. (Daar een kind gemiddeld in 17 maanden zijn/haar A en B diploma haalt en voor A, B en C gemiddeld 20 maanden.)

** Testles
           
Om in aanmerking te komen voor het diplomapakket zal uw kind eerst een testles moeten volgen. Dit houdt in: dat uw kind niet bang dient te zijn voor water,  zelfstandig in het diepe bad te durven springen en op de rug te kunnen drijven. Deze geschiktheid wordt door ons in de 1e les bepaald. Wanneer uw kind niet voldoet aan één van deze eisen kunnen wij uw kind (na overleg met u) plaatsen in de reguliere zwemles met losse lessen of zwemles voor kinderen met max. 4 kinderen.

AB-diplomapakket

incl. testles, wen,- en proefzwemmen & afzwemfeest**

1 x betalen

€ 1085,=

10 termijnen

€ 115,=

ABC-diplomapakket

incl. testles, wen,- en proefzwemmen & afzwemfeest**

per les van 45 minuten

1 x betalen

€ 1310,=

10 termijnen

€ 137,=

Overige kosten

Afzwemgeld Eenmalig € 50,00

Proefzwemmen Eenmalig € 15,=

Wenzwemmen Per les € 15,=

Inschrijfgeld Eenmalig € 18,50

* Bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2024.

Swim4you

Flevoweg 5

8081 PA Elburg

Telefoon 06-40677765 

KvK 62383213

SBB new

NRZ png